CZFree.Net Home Page Diskuzní Fóra CZFree.Net Archív Často Kladených Otázek Registrace Nových Členů Archív Odkazů Seznam Členů Fóra CZFree.Net Czech Node Map hosted @CZFree.net CZFree.Net WIKI
CZFree Network Portal vzkazy | ovládání | pokročilé hledání   
 

CZFree.Net forum : Wireless Broandband Community CZFree.Net > Slovník Pojmů

#ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

CZFree.Net forum - Slovník pojmů
ICMP Zkratka pro Internet Control Message Protocol. Typickým ICMP packetem je packet typu ECHO, které by mělo vracet odesilateli každé slušně vychované zařízení s vlastní IP adresou. Typickým zdrojem ICMP packetů typu ECHO je utilita ping, která se typicky používá k ověření funkčnosti spojení. První věc, kterou budete chtít udělat po vybudování nového sí?ového spoje, a? už bezdrátového nebo kabelového, je pingnout na vzdálený počítač připojený přes sít. Na rozdíl od různých jednoúčelových nástrojů pro diagnostiku sí?ového hardware či linkové vrstvy (a všech těch ostatních vrstev, které vyžadují odříkat u zkoušek na vysokých školách) prověří ping funkčnost všech sí?ovýc vrstev, včetně TCP/IP, které nás zajímá především.
iGW iGW (internetGateWay)neboli internetová brána je 1 uzel sítě, který je napojen na veřejnou celosvětovou sí? nebo-li Internet a všem ostatním uzlům v síti je schopen poskytovat přístup k internetu. Prakticky v CZF je to takto: iGW je node nebo AP, které je nejčastěji v podmínkách CZF vybaveno PC routerem s operačním systémem Linux (libovolné distribuce) a se sí?ovýmí kartami. Tento router dále posílá pakety do i z internetu přes sebe dál na následující napojené node. Pozor! internetová brána není zpravidla výchozí brána pro dílčí segmenty a klienty sítě CZFree.Net.
IMHO IMHO je akronym (zkratka) pro anglické sousloví In My Humble Opinion - "dle mého skromného názoru". Tento akronym je hojně používán nejenom na fóru CZFree.Net
IP (adresa) U protokolu IPv4 je IP adresa 32 bitové číslo, které jednoznačně identifikuje sí?ové rozhraní systému. IP adresa se většinou zapisuje jako čtyři desítková čísla v rozsahu od 0 do 255 oddělená od sebe tečkou(např. 192.168.0.2). Ke každé IP adrese přísluší maska, která definuje IP rozsah lokalního segmentu - bity, na kterých je v masce 0, definují rozsah podsítě. Jinak řečeno, počet bitů s hodnotou 1 v masce ji jednoznačně definuje, takže často zapisujeme IP adresy takto:

10.0.0.0/8 = sit od 10.0.0.0 do 10.255.255.255
10.11.12.0/24 = sit od 10.11.12.0 do 10.11.12.255
10.11.12.13/32 = pouze 1 ip adresa pocitace 10.11.12.13

Nejnižší a nejvyšší IP adresy v rámci podsítě jsou tzv. broadcast adresy, které se nedají použít pro normální počítače. V prostředním případě se jedná o IP adresy 10.11.12.0 a 10.11.12.255

U protokolu IPv6 je adresou 128bitové číslo.

iptables (software) Jednak balík modulů linuxového operačního jádra (sekce Networking), jednak utilita pro ovládání těchto modulů. Iptables se používají pro realizaci firewallů a NATu (neboli IP masqueradingu) a nahrazují starší technologii známou jako ipchains.
ISDN vysokorychlostní digitální linka provozovaná po stávajícím telefonním vedení po dvou,čtyřech,osmi nebo šestnácti párech vodičů. Vyžaduje drobnou úpravu na straně uživatele a typické rychlosti v praxi jsou 64 nebo 128kbit/vt.
ISM Industry, Science, Medicine - mezinárodní označení pásma radiových frekvencí počínaje 2.4 Ghz, které je ve většině zemí uvolněno k bezlicenčnímu užívání. V tomto pásmu se používá řada komunikačních zařízení, nejčastěji standart Wi-Fi nebo Breezenet. V centrech velkých měst je už značně zarušeno.

Pozor - kuriozitou je, že označení ISM není odvozeno ani tak od toho, kdo v tomto pásmu má komunikovat, ale od toho, že toto pásmo bylo v USA původně vyhrazeno pro mikrovlné trouby (!!!):

2.4 – 2.485 GHz in the US is used by two very different types of equipment. The older, more well established use of the band is for Industrial, Scientific, and Medical equipment (ISM) such as household and industrial microwave ovens. Operations of such devices are governed under the FCC’s Part 18 rules. Basically, Part 18 devices are expected to radiate only – not receive and thus, are not communications devices.

The second major use of the 2.4 GHz band is for license-exempt communications equipment governed under the FCC’s Part 15 (15.247) rules.

ISP Jedná se o zkratku pro Internet Service Provider. Touto zkratkou se označují firmy, které poskytují připojení k internetu.

CZFree.NET | Copyright ©MMII - MMXIV CZFree.NET | Kontaktujte Nás
Powered by: vBulletin - Copyright ©MM - MMII Jelsoft Enterprises Limited.
Founder: Deu / original scripting by: carlos (All High Seeds) / Node Monitor by: 8an
Additional Portal & Node Monitor Development by: oto, Zajsoft, Danny, Netdave
Hosted by: NFX.cz / FreeTel.cz